Rare tijden in een rare wereld

Rare wereld waarin we leven. Een man, onze minister-president, waarop een hele zware taak rust, deze gemeenschap door een voor onze tijd ongekende crisis te leiden, wordt persoonlijk aangevallen op zijn vermeende gebrek aan leiderschap. Een man die samen met zijn team van deskundigen zijn uiterste best doet ons allemaal hier op dit eiland safe te houden, waarvoor mijn dank. Ga er maar aanstaan.

Ik vind het echt stuitend. De economische en financiële problemen moeten zeker opgelost worden, maar zo gaan we niet met elkaar om in oorlogstijd.

Russel Martis
Geen lid van een politieke partij

Tags: geen tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *