“We hebben niets met de slavernij”

Het artikel met bovenvermelde titel in de Amigoe van 21 januari 2023 heb ik met veel belangstelling gelezen. Ik heb altijd begrepen dat de indianen in het algemeen minder interessant waren voor de slavenhandelaren en slavendrijvers omdat ze minder sterk waren dat hun zwarte medemens. Bovendien hebben de indianen zich altijd hevig verzet tegen onderwerping. Dit blijkt dus niet te kloppen omdat er ook “rode slaven” waren (ja hoor, zelfs onder slaaf gemaakten wordt kennelijk onderscheid gemaakt). Deze “rode slaven” blijken echter tot een andere indianenstam te behoren dan de Caquetio-indianen uit uw artikel. Deze “rode slaven” afkomstig van de Wayúu-stam in Venezuela en Colombia werden tot slaaf gemaakt door juist de Caquetio-indianen en de voorouders van Hollandse zijde van het opperhoofd van laatstgenoemde indianenstam, begrijp ik uit uw artikel. Als dit klopt hebben zowel de Wayúu-indianen als de Caquetio-indianen te maken gehad met de slavernij. Zo te zien hebben de Wayúu-indianen geen “deal” kunnen sluiten met de Nederlanders en zijn er in de nabije toekomst meer excuses te verwachten met de daarbij behorende reparaties.

Met vriendelijke groet,

Russel Martis
Curaçao

Tags: geen tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *