“We hebben niets met de slavernij”

Het artikel met bovenvermelde titel in de Amigoe van 21 januari 2023 heb ik met veel belangstelling gelezen. Ik heb altijd begrepen dat de indianen in het algemeen minder interessant waren voor de slavenhandelaren en slavendrijvers omdat ze minder sterk waren dat hun zwarte medemens. Bovendien hebben de indianen zich altijd hevig verzet tegen onderwerping. Dit blijkt dus niet te kloppen omdat er ook “rode slaven” waren (ja hoor, zelfs onder slaaf gemaakten wordt kennelijk onderscheid gemaakt). Deze “rode slaven” blijken echter tot een andere indianenstam te behoren dan de Caquetio-indianen uit uw artikel. Deze “rode slaven” afkomstig van de Wayúu-stam in Venezuela en Colombia werden tot slaaf gemaakt door juist de Caquetio-indianen en de voorouders van Hollandse zijde van het opperhoofd van laatstgenoemde indianenstam, begrijp ik uit uw artikel. Als dit klopt hebben zowel de Wayúu-indianen als de Caquetio-indianen te maken gehad met de slavernij. Zo te zien hebben de Wayúu-indianen geen “deal” kunnen sluiten met de Nederlanders en zijn er in de nabije toekomst meer excuses te verwachten met de daarbij behorende reparaties.

Met vriendelijke groet,

Russel Martis
Curaçao

“Schande”

Geachte redactie,

Na het lezen van het ingezonden stuk van 17 januari 2023 van Stichting Dierenhulp kon ik het niet laten. Ik moest met een reactie komen. Ik zie het absoluut niet gebeuren, dat de buurman die een hekel zou hebben aan de hond van zijn buren, deze uit de tuin plukt en inlevert. Dit is onvoorstelbaar.

Ik fiets graag en wordt bijna iedere keer weer door honden achterna gezeten op straat. Levensgevaarlijke situaties voor het dier en voor mij. Er zijn plaatsen waar ik niet eens meer kom. Mijn animo om te fietsen is mede daardoor behoorlijk gedaald. Mijn conditie gaat achteruit en ik voel me minder gezond. Ik begrijp Stichting Dierenhulp niet. Ik heb honden zien creperen op straat na een ongeluk. Sommige beelden vergeet ik nooit meer. Als de baas van de hond of honden deze niet op zijn erf kan of wil houden, dan is het beter het dier aan een andere baas te helpen of een schone leefbare opvangplek te geven, totdat deze op een zachtaardige wijze heen geholpen kan worden, anders staat het dier een afschuwelijke dood te wachten op straat. Dat is schande.

Russel Martis
Curaçao

Rare tijden in een rare wereld

Rare wereld waarin we leven. Een man, onze minister-president, waarop een hele zware taak rust, deze gemeenschap door een voor onze tijd ongekende crisis te leiden, wordt persoonlijk aangevallen op zijn vermeende gebrek aan leiderschap. Een man die samen met zijn team van deskundigen zijn uiterste best doet ons allemaal hier op dit eiland safe te houden, waarvoor mijn dank. Ga er maar aanstaan.

Ik vind het echt stuitend. De economische en financiële problemen moeten zeker opgelost worden, maar zo gaan we niet met elkaar om in oorlogstijd.

Russel Martis
Geen lid van een politieke partij