new_rem

REM Law & Development verleent diensten aan particulieren en ondernemingen op juridisch gebied in de vorm van advisering en rechtskundige bijstand op verschillende rechtsgebieden. De rechtskundige bijstand bestaat uit het analyseren van een juridisch probleem, bespreken van de mogelijkheden, in samenspraak met de cliënt werken aan een duurzame oplossing en indien nodig procederen bij het Gerecht in Eerste Aanleg of het Hof van Justitie.

Als de kwestie zich leent voor mediation kan REM Law & Development ook hierin van betekenis zijn. Bij mediation legt u de oplossing niet in handen van een derde, bijvoorbeeld het Gerecht, maar werkt u zelf samen met de andere partij naar een oplossing toe. U heeft meer invloed op de uitkomst. Mediation kan daardoor een meer bevredigende oplossing leveren voor alle partijen.
Tevens verlenen wij diensten op het gebied van human resources en organisatie ontwikkeling.

Wij geven advies op personeelsgebied en dragen zorg voor een omschrijving van al uw interne processen door middel van stroomschema’s om uw werkprocessen te optimaliseren. Wij zijn gericht op minder verspilling van tijd, mankracht en middelen en meer gericht op de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie.