new_rem

Advocatenpraktijk mr. Russel E. Martis B.V., handelend onder de naam REM advocaten is sinds 2014 gevestigd op Curaçao. Mr. Russel E. Martis, directeur-grootaandeelhouder, heeft in Leiden rechten gestudeerd en heeft vóór het opzetten van zijn eigen praktijk een aantal jaren bij Scheperboer & Parris Advocaten te Santa Rosa, Curaçao gewerkt in de algemene rechtspraktijk. Vóór die tijd heeft hij jarenlang als beleidsmedewerker en bedrijfsjurist gewerkt in Nederland. Waar hij tevens de opleidingen Human Resources Management en Mediation heeft gevolgd en afgerond.

Mr. Russel E. Martis wordt bijgestaan door Donny Davelaar die vooral op het gebied van aansprakelijkheid zijn deskundigheid toont. Donny Davelaar heeft jarenlang in de verzekeringsbranche gewerkt en beschikt daardoor over heel wat jaren praktijkervaring.

REM advocaten werkt nauw samen met mr. A.T.C. Nicolaas advocaat te Bonaire.

REM advocaten streeft naar een duurzame oplossing voor een juridisch conflict. Het liefst zonder het Gerecht te hoeven inschakelen. De gang naar het Gerecht kost immers tijd en geld en leidt niet altijd tot een bevredigende oplossing. Bovendien is de weg naar Hoger Beroep doorgaans altijd open, waardoor de zaak nog langer kan gaan duren en nog meer geld kosten, met nog steeds de kans op een onbevredigende oplossing.

De weg naar het Gerecht wordt echter, wanneer het niet anders kan, niet geschuwd. REM advocaten tracht door middel van een vraaggesprek en de bestudering van alle relevante feiten en documenten eerst helderheid te krijgen. REM advocaten maakt vervolgens een analyse van de situatie, bespreekt de mogelijkheden met de cliënt en werkt samen naar een duurzame oplossing. De cliënt wordt zonder uitzondering steeds geïnformeerd en betrokken bij de oplossing.